FAQ – Najczęściej zadawane pytania?

Wybierz interesujący Cię model e-hulajnogi:


Ogólne


Reklamowaną e-hulajnogę należy wyczyścić, złożyć i zabezpieczyć tak, aby nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Można wykorzystać specjalnie przeznaczone do tego wypełniacze lub folię bąbelkową, wypełniacze tekturowe. Pakując e-hulajnogę należy zwrócić szczególną uwagę na plastikowe elementy lub takie, które mogą ulec uszkodzeniu czyli: wyświetlacz, manetki, błotnik, nóżka, dzwonek, obudowa sztycy.

Prosimy o przygotowanie e-hulajnogi do wysyłki w oryginalnym bądź zastępczym kartonie.

Do przesyłki należy dołączyć akcesoria potrzebne do zdiagnozowania e-hulajnogi, np. ładowarkę, obie rączki.

Nie ma potrzeby dołączać do paczki karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu, instrukcji obsługi oraz dodatkowo zakupionych akcesoriów typu torba na kierownicę.

 1. W pierwszej kolejności konieczne jest złożenie e-hulajnogi zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.
 2. Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany. Czas trwania pierwszego ładowania opisany jest w instrukcji obsługi danego modelu.
 3. Sprawdź regulację hamulca przed każdym użyciem e-hulajnogi.
 4. Sprawdź ciśnienie w kołach, a w razie konieczności napompuj je do odpowiednich wartości, które podane są z boku opony.
 5. Sprawdź czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Więcej na temat przygotowania do jazdy dowiesz się w dalszej części zakładki FAQ oraz instrukcji obsługi i warunkach gwarancji dołączonej do e-hulajnogi.

Używaj tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki dołączonej do e-hulajnogi.

Czas ładowania uzależniony jest od parametrów baterii. Dokładny opis ładowania e-hulajnogi znajduje się w instrukcji użytkowania dołączonej do każdego modelu.

Podłącz ładowarkę najpierw do e-hulajnogi, następnie do prądu. Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio podłączona.

Zaleca się przechowywanie produktu z akumulatorem w stanie 50-80% naładowania. W trakcie nieużytkowania sprzętu sprawdzaj poziom naładowania raz na 3-4 tygodnie i jeśli potrzeba doładuj.

Ogólne zasady:

 1. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, z dala od materiałów łatwopalnych.
 2. Nie należy przechowywać produktu w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C (optymalna temperatura to 25°C).
 3. Nie należy przechowywać urządzenia w świetle słonecznym lub w pobliżu otwartego ognia.
 4. Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu.
 5. Po każdej jeździe należy sprawdzić ogólny stan e-hulajnogi: czy żadna z części nie uległa uszkodzeniu, czy woda nie dostała się do środka itd.
 6. E-hulajnogę należy regularnie czyścić lekko zwilżoną szmatką, omijając okolice silnika.
 7. Przed każdą jazdą należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, a ciśnienie w oponach jest na odpowiednim poziomie.

W okresie zimowym:

 1. Należy unikać wilgoci i ujemnych temperatur, gdyż mają one negatywny wpływ na stan akumulatora.
 2. Zaleca się przechowywanie produktu z akumulatorem w stanie naładowania 50-80%. W czasie, gdy sprzęt nie jest używany, należy sprawdzać poziom naładowania raz na 3-4 tygodnie i jeśli jest taka potrzeba naładować.
 3. Pomieszczenie, w którym ładuje się e-hulajnoga musi być suche i czyste.Oferowane przez nas części zamienne są przeznaczone tylko i wyłącznie do modeli marki Frugal.

W celu uzyskania informacji na temat dostępności części zamiennych zapraszamy na naszą stronę: www.sklep.frugal.pl

Jeśli masz pytania dotyczące wybranych części, zachęcamy do kontaktu mailowego: frugal@frugal.pl


Przepisy związane z e-hulajnogami


Od 20 maja 2021 r. przepisy poruszania się e-hulajnogami zostały uregulowane w Kodeksie drogowym. Ich znajomość jest obligatoryjna, dlatego prosimy zapoznać się ze wszystkimi zasadami. Przede wszystkim należy pamiętać, że e-hulajnogą NIE MOGĄ poruszać się osoby do 10 roku życia.
Jadąc hulajnogą elektryczną zabrania się:
– ciągnięcia lub holowania innego pojazdu (czyli np. drugiej e-hulajnogi albo roweru),
– przewożenia innej osoby (w tym dziecka – nawet do 10 roku życia), zwierząt lub innych ładunków.

Kierując hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów lub wydzielonego pasa ruchu dla rowerów. Nie ma konieczności ustępowania pierwszeństwa rowerzystom, ponieważ użytkownik porusza się z nimi na równych zasadach, aczkolwiek trzeba zachować ograniczenie prędkości do 20 km/h. Jeśli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy też pasa ruchu dla rowerów, powinniśmy korzystać z jezdni – ale tylko w przypadku, w którym ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wyjątkowo dozwolona jest jazda e-hulajnogą po chodniku, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, przy której dozwolona prędkość jest większa niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Wówczas użytkownik powinien poruszać się nie więcej niż 6-7 km/h. W takiej sytuacji zawsze należy pamiętać o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym, zachowując przy tym szczególną ostrożność. Piesi, znajdujący się na przejściu dla pieszych, mają pierwszeństwo przed hulajnogą elektryczną. Dotyczy to zarówno przejść dla pieszych znajdujących się na jezdni oraz ścieżce rowerowej. Natomiast w przypadku podwójnego pasa (dla rowerów i pieszych) w strefie zamieszkania, pierwszeństwo również przypada pieszym.

Więcej o zasadach jazdy e-hulajnogami znajdziesz tutaj oraz w przydatnych wpisach na blogu.

2 listopada 2021r. weszło w życie nowe rozporządzenie określające jakie wymogi techniczne muszą spełniać e-hulajnogi po 1 stycznia 2022 roku.
Jaki będzie to miało wpływ na rynek hulajnóg elektrycznych?
Producenci zostali zobowiązani do wprowadzenia szeregu zmian w swoich produktach, aby spełnić wymogi pozwalające na dopuszczenie ich do sprzedaży i głównie to właśnie producentów dotyczy to rozporządzenie.
E-Hulajnogi będą musiały spełnić następujące warunki techniczne:
1. Waga własna mniejsza niż 30 kg
2. Oświetlenie:
   a) co najmniej jedno przednie pozycyjne o barwie białej/żółtej selektywnej (które może migać jak w rowerach)
   b) odblaskowe po dwóch bocznych stronach barwy białej lub żółtej samochodowej
   c) tylne odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, oraz co najmniej jedno światło tylne pozycyjne barwy czerwonej
3. Sprawny przynajmniej jeden hamulec
4. Dzwonek i podpórka
5. Numer rozpoznawczy lub kod graficzny
6. Ograniczenie konstrukcyjnie w rozwijaniu prędkości powyżej 20 km/h.
Z całym rozporządzeniem zapoznacie się tutaj: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Czy mogę zakupić elektryczną hulajnogę niespełniającą nowych wymogów po 1 stycznia 2022?
Tak. Jeśli e-hulajnoga została wprowadzona do obrotu przed 1 stycznia 2022, bez obaw możesz ją zakupić i z niej korzystać.
2. Jestem posiadaczem hulajnogi elektrycznej, która nie spełnia wymaganych parametrów. Czy mogę ją użytkować po 1 stycznia 2022?
Jak najbardziej. Dalej możesz użytkować swoją e-hulajnogę. Zmiany w przepisach dotyczą głównie producentów. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni się stosować do przepisów o ruchu drogowym.
3. Z jaką maksymalną prędkością mogę poruszać się hulajnogą elektryczną wyprodukowaną przed 1 stycznia 2022?
Przepisy o ruchu drogowym regulujące prędkość maksymalną, z którą można się poruszać pozostają w dalszym ciągu bez zmian. Do 20 km/h jadąc po ścieżce rowerowej, a 8 km/h jadąc po chodniku. Są takie same zarówno dla hulajnóg elektrycznych zakupionych przed 2022 rokiem, jak i po.
4. Czy od nowego roku będą sprzedawane hulajnogi elektryczne niespełniające nowych wymagań technicznych?
Po 1 stycznia 2022 roku w naszej ofercie znajdziesz hulajnogi elektryczne spełniające nowe wymagania techniczne. W sprzedaży pozostaną też modele z 2021 roku, z których nadal można korzystać bez zmian.


Frugal AlphaFrugal Touring 2.0
Hulajnoga elektryczna posiada opcje zmiany jednostki prędkości: km/h lub mph.

W celu zmiany parametrów wyświetlacza, należy pięciokrotnie nacisnąć przycisk włączenia światła znajdujący się po lewej stronie manetki. Po wykonaniu powyższej czynności, proszę przetestować sprzęt, aby sprawdzić czy prędkość wyświetla się w kilometrach


Frugal Cyber/Stout


E-hulajnoga uruchamia się po wpisaniu indywidualnego kodu PIN
Nowoczesny system zabezpieczający e-hulajnogę
DOMYŚLNY KOD PIN: 000

 1. Kliknij przycisk zasilania, aby włączyć e-hulajnogę.
 2. Kliknij przycisk „+” lub”-”, aby zmienić liczbę od 0 do 9. Kliknij przycisk zasilania, aby przesunąć kursor. Szybkie dwukrotne kliknięcie przycisku zasilania potwierdzi kod pin (domyślnie 000).
 3. Przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk „-” razem, aby aktywować blokadę elektroniczną.

Funkcja ustawienia indywidualnego kodu PIN
Przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk „-” razem przez 10 sekund, wprowadź nowy kod pin, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania, aby zapisać.

Aktywacja/Dezaktywacja kodu PIN
Wejdź do systemu, używając domyślny kod PIN (lub swój jeśli już został zmieniony). Przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk „+” razem przez 5 sekund. Kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy kod PIN został dezaktywowany. Należy zwrócić uwagę na to, że kod PIN po aktywacji operacji powróci do domyślnego (000).Frugal Spirit
Frugal Impulse


Hulajnoga elektryczna posiada opcje zmiany jednostki prędkości: km/h lub mph.

W celu zmiany parametrów wyświetlacza należy dwukrotnie lub pięciokrotnie nacisnąć przycisk włączenia światła. Ilość naciśnięć uzależniona jest od daty produkcji (partii produktu). W późniejszych partiach 5 razy, a we wcześniejszych 2 razy. Na wyświetlaczu nie ma widocznego oznaczenia mph lub km/h. Przetestuj sprzęt, aby sprawdzić czy prędkość wyświetla się w kilometrach.>


Frugal Comfy+Frugal Clever/Passion


Do regulacji hamulca tarczowego będziesz potrzebować:

 • kombinerki
 • klucze imbusowe o rozmiarze 4 i 5

Numer 1 i 3 – mocowanie zacisku hamulcowego do podestu hulajnogi.

Numer 2 – śruba mocująca dźwignię do korpusu hamulca.

Numer 4 – śruba blokady linki hamulca.

Numer 5 – śruba przelotowa z gwintem do regulacji końcowej.

 • Sprawdź czy śruby 1, 2 i 3 są dobrze dokręcone.
 • Odkręcając śrubę numer 4 uwolnij linkę hamulcową, a przelotową śrubę z gwintem oznaczoną numerem 5 ustaw w pozycji pośredniej.
 • Pociągając przy pomocy kombinerek linkę hamulcową w stronę tylnego koła, naciągnij ją i upewnij się, że nie został luz.
 • Trzymając naciągniętą linkę hamulcową, przesuń ramię hamulca (śruba 4) do przodu obserwując moment, w którym klocki hamulcowe dotkną powierzchni tarczy hamulcowej.
 • Gdy klocki hamulcowe dotkną powierzchni tarczy hamulcowej, cofnij ramię hamulca na tyle, aby pomiędzy klockami hamulcowymi a tarczą hamulcową pozostawić niewielką przerwę.
 • Poprzez dokręcenie śruby numer 4, zablokuj linkę hamulcową w dogodnej dla Ciebie pozycji.
 • Sprawdź dokładne działanie hamulca i w razie potrzeby dokonaj poprawek używając przelotowej śruby gwintowanej numer 5.
 • W przypadku, gdy zaobserwujesz że klocki hamulcowe nie dotykają tarczy hamulcowej w tym samym momencie użyj śrub 1 i 3 aby wyregulować ustawienie centralne całego zacisku hamulcowego względem tarczy hamulcowej.

 • Frugal Storm/Dynamic


  Do regulacji hamulca tarczowego będziesz potrzebować:

  • kombinerki
  • klucz imbusowy o rozmiarze 4

  Numer 1 i 3 – mocowanie zacisku hamulcowego do podestu hulajnogi.

  Numer 2 – śruba mocująca dźwignię do korpusu hamulca.

  Numer 4 – śruba blokady linki hamulca.

  Numer 5 – śruba przelotowa z gwintem do regulacji końcowej.

 • Sprawdź czy śruby 1, 2 i 3 są dobrze dokręcone.
 • Odkręcając śrubę numer 4 uwolnij linkę hamulcową, a przelotową śrubę z gwintem oznaczoną numerem 5 ustaw w pozycji pośredniej.
 • Pociągając przy pomocy kombinerek linkę hamulcową w stronę tylnego koła, naciągnij ją i upewnij się, że nie został luz.
 • Trzymając naciągniętą linkę hamulcową, przesuń ramię hamulca (śruba 4) do przodu obserwując moment, w którym klocki hamulcowe dotkną powierzchni tarczy hamulcowej.
 • Gdy klocki hamulcowe dotkną powierzchni tarczy hamulcowej, cofnij ramię hamulca na tyle, aby pomiędzy nimi pozostawić niewielką przerwę.
 • Poprzez dokręcenie śruby numer 4, zablokuj linkę hamulcową w dogodnej dla Ciebie pozycji.
 • Sprawdź dokładne działanie hamulca i w razie potrzeby dokonaj poprawek używając przelotowej śruby gwintowanej numer 5.
 • W przypadku, gdy zaobserwujesz że klocki hamulcowe nie dotykają tarczy hamulcowej w tym samym momencie użyj śrub 1 i 3 aby wyregulować ustawienie centralne całego zacisku hamulcowego względem tarczy hamulcowej.


 • Frugal Twist/Smart  Frugal Basic/Smile


  Aby rozwiązać problem należy:

  1. Odkręcić pokrywę podestu.
  2. Sprawdzić bezpieczniki/wymienić w razie potrzeby.
  3. Jeżeli bezpieczniki działają prawidłowo należy sprawdzić instalację elektryczną, która mogła się poluzować.

  Oznaczenie bezpieczników znajduje się w instrukcji obsługi.

  Do regulacji hamulca tarczowego będziesz potrzebować:

  • kombinerki
  • klucz imbusowy o rozmiarze 5

  Numer 1 i 2 – śruby regulacji położenia całego zacisku hamulcowego względem tarczy hamulcowej.

  Numer 3 – śruba blokady linki hamulca.

  Numer 4 i 5 – śruby mocujące zacisk hamulca do ramy hulajnogi.

  1. Sprawdź czy śruby oznaczone numerami 4 i 5 są mocno przykręcone.
  2. Poprzez odkręcenie śruby numer 3 uwolnij linkę hamulcową z zacisku.
  3. Śrubami 1 i 2 ustaw cały zacisk hamulcowy tak, aby uzyskać równy odstęp pomiędzy klockami hamulcowymi a tarczą hamulcową.
  4. Przekręcając śrubami 1 i 2 w prawo lub w lewo cały zacisk hamulcowy będzie zmieniał swoje położenie względem tarczy hamulcowej.
  5. Ciągnąc linkę hamulcową w kierunku tylnego koła zredukuj luz z całej linki i upewnij się, czy na całym przebiegu linki hamulcowej nie został jej nadmiar. Do trzymania linki użyj kombinerek.
  6. Trzymając naprężoną linkę hamulcową, przesuń ramię zacisku hamulcowego (ramię na którym znajduje się śruba numer 3) ku przodowi hulajnogi obserwując moment, w którym klocki hamulcowe dotkną powierzchni tarczy hamulcowej.
  7. Gdy klocki hamulcowe dotkną powierzchni tarczy, cofnij ramię hamulca na tyle aby pozostawić niewielką przerwę pomiędzy klockami hamulcowymi, a powierzchnią tarczy hamulcowej.
  8. Dokręcając śrubę zaznaczoną numerem 3 zablokuj linkę hamulcową w dogodnej pozycji.
  9. Sprawdź działanie hamulca i w razie potrzeby dokonaj poprawek.

  Miejskie pojazdy elektryczne - Frugal Wrocław
  ©2023 Frugal® | Wszelkie prawa zastrzeżone

  Za chwilę zostaniesz przekierowany do strony