Najnowsze przepisy dotyczące poruszania się elektrycznymi hulajnogami

Elektryczne hulajnogi z roku na roku poszerzają swoje grono sympatyków i użytkowników. Są proste w obsłudze, praktyczne, ekonomiczne, lecz przede wszystkim ułatwiają sprawne poruszanie się po mieście. Popularność to jedno, jednak największym znakiem zapytania, wzbudzającym liczne kontrowersje było prawne uregulowanie e-hulajnogi. Do niedawna nie mieliśmy stuprocentowej pewności jakimi drogami można poruszać się e-hulajnogą, w jakich miejscach dozwolone jest parkowanie oraz co zrobić w przypadku braku specjalnie wyznaczonej trasy, np. rowerowej. W związku z ostatnią decyzją uchwaloną przez sejm, e-hulajnoga została zaklasyfikowana jako odrębny pojazd niewpisujący się w definicję UTO (tj. Urządzenie transportu osobistego), co trochę skomplikowało sprawę. Oddzielenie e-hulajnogi od UTO nie do końca pozostaje zrozumiałe, gdyż i w jednym, i w drugim znajdziemy niemalże identyczne postanowienia. Sejm jednak przyjął projekt ustawy, który został już podpisany przez prezydenta.

Użytkowanie e-hulajnogi – ograniczenia i uprawnienia

Jedną z ważniejszych decyzji jest wprowadzenie obowiązku posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T dla osób niepełnoletnich (grupa wiekowa: 10-18 lat). Korzystanie z e-hulajnogi przez dzieci poniżej 10 roku życia jest całkowicie zabronione, nawet jeśli dziecko byłoby pod opieką dorosłego. Użytkownicy elektrycznej hulajnogi są zobowiązani do poruszania się wyznaczonymi trasami lub pasami przeznaczonymi dla rowerów z maksymalną prędkością 20 km/h. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, wówczas użytkownik ma prawo skorzystać z jezdni, na której ograniczenie prędkości wynosi maksymalnie 30 km/h, utrzymując przy tym prędkość jednak nie większą niż 20 km/h. Jednak w każdej regule znajdzie się wyjątek. Użytkownik może poruszać się chodnikiem tylko w przypadku braku wyznaczonych tras lub pasów rowerowych oraz jeśli na jezdni, przy której się znajduje, obowiązuje maksymalna prędkość nie większa niż 30 km/h. Zwłaszcza wtedy należy zachować ostrożność, a szybkość e-hulajnogi powinno się dostosować do tempa pieszych.

Wprowadzona ustawa warunkuje również sytuacje, w których funkcjonariusze policji bądź straży miejskiej będą mieli podstawy do wystawienia mandatu. Zabronione jest:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • przewożenie innych osób*
  • przewożenie zwierząt*
  • holowanie innych pojazdów
  • parkowanie e-hulajnogi w miejscach niedozwolonych lub w inny sposób niż równolegle do krawężnika
  • wymuszanie pierwszeństwa przejazdu na pieszych**

*za złamanie tych zasad wysokość mandatu wynosi ok. 100 zł.
**nieustąpienie pierwszeństwa pieszym skutkuje mandatem w wysokości 350 zł

Parkowanie

Nowe przepisy regulują również prawidłowe parkowanie e-hulajnogi. Niestety wielu użytkowników pozostawia swoje hulajnogi w różnych miejscach, niezależnie od tego czy jest to chodnik, czy np. skwer. Gdy ustawa trafi do Dziennika Ustaw, wówczas parkowanie na dowolnym terenie będzie uzasadnione prawnie i w przypadku niezastosowania się do ustalonych przepisów, funkcjonariusz ma prawo do wystawienia mandatu. Elektryczną hulajnogę należy parkować na chodniku w odpowiednio wyznaczonej strefie. W przypadku braku takiej strefy, użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia hulajnogi w najbardziej oddalonym od jezdni miejscu (zewnętrza strona chodnika). Niezwykle ważne jest, aby pojazd został ustawiony w kierunku równoległym w stosunku do krawędzi chodnika, pozostawiając 1,5 m szerokości dla ruchu pieszych.

Miejskie pojazdy elektryczne - Frugal Wrocław
Studio Monopixel.eu

Za chwilę zostaniesz przekierowany do strony